İLKOGEN’in amacı, mevcut çalışanlar için en iyi ortamı sağlamak ve üstün nitelikli çalışanların en çok tercih ettiği şirket olmaktır. Kurumun değer, vizyon ve stratejileri doğrultusunda doğru işe doğru bireyi seçmek, motivasyon ve bağlılığı artırmak, kurumda devamlılığı sağlamak, kaliteyi yükseltecek süreç ve sistemlerle değerli çalışanların güvenli bir ortamda performans sergileyebilmeleri için politika ve prosedürler oluşturmak, bireysel ve kurumsal performansı sürekli geliştirmek temel ve değişmez amaçlarımız arasında yer almaktadır.